• Qualitat i innovació en productes d'alt valor afegit

    • RECoBRIMeNTS PLÀSTICS PER EXTRUSIÓ

    • innovació constant per l'especialització dels nostres productes
    • Cintas de cierre
    • Cintas de cierre
    • Qualitat, servei, innovació a l'avast dels nostres clients

    • especialistEs en sistemEs de TANCAMENT

    • Fundada l'any 1995, s'ha dedicat des del seu origen a la indústria del sector de l'embalatge. Situada a Castellbisbal, a prop de Barcelona, una ubicació perfectament comunicada, permet donar una resposta ràpida i eficaç a les necessitats del nostres clients