• Política d'empresa

  • IROSTEL S.L. empresa dedicada a la fabricació de recobriments plàstics, biodegradables, compostables i de paper, davant d'un mercat cada cop més sensibilitzat pel valor de la qualitat, assumeix el repte d'implantar una política de gestió i millora continuada de la qualitat que
   engloba tot el procés de fabricació i el servei proporcionat al Client.

   Per això, adopta, a tots els nivells de la pròpia organització, el Sistema de Gestió de la Qualitat derivat de l'aplicació de la Norma Internacional de Referència ISO 9001:2015, sense exclusions.

   Igualment, IROSTEL S.L. es compromet a donar suport a aquesta Política de Qualitat, proporcionant tots els elements físics necessaris i els recursos que calguin per motivar i formar el propi personal que és, en darrer terme, qui pot garantir una correcta aplicació de l’esmentada Norma.

   IROSTEL S.L. es compromet a complir tots els requisits ja siguin del Client com legals o reglamentaris aplicables.

   Es pretén, com a objectiu final, posar a disposició dels Clients un producte que compleixi els més exigents estàndards reconeguts per definir-lo i en unes condicions de servei que siguin de la seva complerta satisfacció, condicions ambdues imprescindibles per a assegurar la viabilitat de l'Empresa en el futur.